Diam


Ketika bercerita tak lagi menjadi pilihan yang baik
Ketika suara tak lagi mendapat tempat untuk dipertimbangkan
Ketika kata yang didengar tak lagi sama dengan kata yang terucap
Seketika itulah diam menjadi cara yang terbaik


Mungkin aku yang salah…

Memang tak seharusnya memohon kemakluman atas apa yang tidak pantas untuk dimaklumi
Dan tidak ada yang dapat menjamin apakah semua dapat memetik hal yang baik dari kemakluman itu
Seketika itulah menjauh menjadi jalan yang terbaik

Saya hanya akan bercerita kepada tuhan
Bersuara dan menjerit di dalam hati
Berkata pada diri sendiri
Lalu diam dan menjauh demi kebaikan

Deny Rahmalianto 10-desember2014 11:00

Leave a Reply